Tên sản phẩm: Chỉ Veneer
 

 

 

 

 

 

Veneer chỉ  các loại White oak , Red oak , White Birch ,Acacia (tràm), Cherry, Walnut ,Poplar ,White Ash ,Okume ,Beech

Chất lượng A dày 0,6 mm ,Chúng tôi cắt theo qui cách yêu cầu của khách hàng ,độ ẩm < 8%

Email ; hau@timbervietnam.com

Phone ;0973073214

info@timbervietnam.com