Tên sản phẩm: VÁN LẠNG
 

 

 

 

 

Ván lạng Sồi Tần bì Tràm  có độ dày 1mm trở lên ,chiều rộng 120mm trở lên chiều dài 2500 mm trở lên , cắt theo yêu cầu khách hàng 

Email :hau@timbervietnam.com

Phone 0973073214

info@timbervietnam.com