Tên sản phẩm: Cửa Chống cháy 120
 

 

 

 

 

Cửa chống cháy 60’ thường phủ Veneer , Laminate .Melamin , Sơn

E-mail : hau.tran@timbervietnam.com

Phone 0973073214

Factory : Tân Hóa ,Đông hòa ,Dĩ An ,Bình Dương

info@timbervietnam.com