Tên sản phẩm: Ván cao su ghép phủ veneer cao su ghép
 

 

 

 

 

ván cao su ghép phủ veneer cao su làm giảm giá thành sản phẩm nhưng đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ cho sản phẩm

E-mail : hau.tran@timbervietnam.com 

Phone 0973073214 

Factory : Tân Hóa ,Đông hòa ,Dĩ An ,Bình Dương 

Warehouse : 16/1A Hoa Long Town , Lai Thieu Ward , Thuan AN Dist , Bình Dương 

info@timbervietnam.com