Tên sản phẩm: ván ép tận dụng
 

 

 

 

 

-- Công ty gỗ việt chuyên cung cấp  ván ép tận dụng làm sofa và pallet qui cách 6mm/18mm x600mmx 2015mm và các loại qui cách khác

 

Phone : 0973073214
E-mail : hau@timbervietnam.com
Factory :Tân Hóa ,Đông Hòa ,Dĩ An ,Bình Dương
Warehouse : 16/1A Hoa Long Town , Lai Thieu Ward , Thuan AN Dist , Bình Dương
Phone : 0973073214

E-mail : hau@timbervietnam.com

Factory :Tân Hóa ,Đông Hòa ,Dĩ An ,Bình Dương

Warehouse : 16/1A Hoa Long Town , Lai Thieu Ward , Thuan AN Dist , Bình Dương