Tên sản phẩm: VÁN ÉP PHỦ BIRCH
 

 

 

 

 

VÁN ÉP 18MM PHỦ MẶT BIRCH KEO E0

Phone : 0973073214

E-mail : hau@timbervietnam.com

Factory :Tân Hóa ,Đông Hòa ,Dĩ An ,Bình Dương

Warehouse : 16/1A Hoa Long Town , Lai Thieu Ward , Thuan AN Dist , Bình Dương

info@timbervietnam.com